scroll_to_content

K čemu iontový nápoj?

K ČEMU IONTOVÝ NÁPOJ?

f

K čemu iontový nápoj?

Iontové nápoje se vlastně vyznačují rozpuštěnými ionty, lze je nazvattaké elektrolyty, jejichž určitá koncentrace v různých tělesnýchkompartmentech má zajišťovat optimální tělesné funkce, kupříkladu, když užse bavíme především o cvičení, kontrakci svalu. Jde o to, že během cvičeníse potem zbavujeme nejenom vody, ale právě i právě iontů. Tyto ionty jesamozřejmě vhodné doplnit.

Jaké známe iontové nápoje?

Iontové drinky můžeme dělit podle toho, jakou koncentraci rozpuštěnýchlátek obsahují. Obsah rozpuštěných látek se přirovnává k obsahu látek vkrevní plazmě. Takové dělení nám pak poskytuje tři kategorie.

Hypertonické nápoje jsou takové, jejichž koncentrace solutů jevyšší, než je koncentrace krevní plazmy a pro běžné sportovce nenacházejípříliš uplatnění. Využít je lze v regeneračním procesu po extrémněintenzivním a dlouhotrvajícím tréninku pro opětovné nastavení iontovérovnováhy.

Izotonické nápoje svou koncentrací víceméně odpovídají krevníplazmě a hodí se tak po tréninku pro rehydrataci organismu, protožerozpuštěné látky v tělních i přijímaných tekutinách ovlivňují distribucivody v organismu.

Hypotonické nápoje jsou kategorií poslední, a logicky tedy budouobsahovat menší množství rozpuštěných látek, než krevní plazma. Ty jsou ztěchto tří pro doplňování tekutin během výkonu nejvhodnější. Přisportovním výkonu se totiž zbavujeme iontů ve formě potu, který jehypotonický, je tedy optimální i stejně koncentrovaný nápoj dodávat.

To, jaký iontový nápoj budete pít záleží na tom, jak si sami zakoupenýionťák naředíte. Pro přípravu hypotonického nápoje je třeba se říditpoměry, které jednotlivý výrobce udává, protože každý vyrábí jinýkoncentrát, který se dále ředí. Rozhodně neplatí „čím více, tím lépe“, zdůvodu rozdílného využití jednotlivých kategorií iontových nápojůpopsaného výše. To samé platí, pokud si dáváte iontový nápoj na baru vefitku. Ne každé fitko, ať už záměrně či nikoli, míchá svým zákazníkůmhypotonické drinky pro hydrataci během tréninku. Dle značky výrobcekonkrétního produktu, který prodávají, se sami doma podívejte, kolik je tasprávná dávka a pokud to lze, takovou dávku pak ve fitku požadujte. Nenínutné si do půllitru dávat dvě pumpičky, když optimální hypotonický nápojvytvoří již jedna pumpička.

Celkově vzato se nad iontovými nápoji vznáší spousta protichůdnýchnázorů a není divu. Opravdový účinek je jen velmi těžko měřitelný, pokudvůbec. Je důležité si uvědomit, že pokud dodržujete základy správnéhostravování, má vaše tělo při počátku tréninku optimální iontovou rovnováhua není třeba mu tak ionty doplňovat. Pokud ano, je třeba hledat chybuprávě v jídelníčku, což hrozí zejména v období přísných redukčních diet,kdy začíná být strava značně jednostranná a monotónní. Lidské tělo jinakdisponuje velmi citlivými kompenzačními mechanismy a umí regulovat irelativně velké změny tak, aby nedocházelo k tělesnému rozvratu. Lze říci,že po intenzivním tréninku tělo začíná pociťovat iontovou nerovnováhu ažpo přibližně 45 minutách či hodině cvičení. Doplňování tekutin v podoběionťáku tak začíná mít smysl až v tomto období a do té doby vám naprostostejnou službu poskytne i obyčejná voda.

Z výše uvedeného je potřeba se zamyslet, pro koho vlastně iontové nápojejsou. Silový trojbojař, který sice pracuje ve vysokých intenzitách, ale snízkým objemem práce, při kterém se sotva zapotí, určitě nevyužije veškerébenefity, které iontový nápoj poskytuje. Naopak sportovec, který do fitkapřijde pracovat především na fyzičce, ať už je to třeba crossfit nebobojové sporty, může z ionťáku těžit mnohem více, protože jeho ztráty jsouskrze významné pocení značně vyšší. Stejně tak je třeba zohlednit i ročníobdobí, protože v létě se logicky budete potit mnohem více a opět budouztráty větší. Obecně vzato je iontový nápoj vhodný pro aerobně sportujícílidi více, než pro ty, cvičící v anaerobní zóně.

Závěr

Ačkoli se iontové nápoje nedají považovat za základ suplementace,existují momenty, kdy z nich můžete určité benefity vytěžit. Pokud se užrozhodnete iontový nápoj koupit, pečlivě studujte etiketu, abyste sipřipravovali nápoj o takové koncentraci, která odpovídá situaci, ve kteréjej chcete používat.

Doporučené produkty

39 Kč
-13 % -5 Kč
34 Kč
499 Kč
-20 % -100 Kč
399 Kč
435 Kč
-20 % -87 Kč
348 Kč