scroll_to_content

Energetický drink nebo předtréninkový stimulant?

Kdybychom měli věřit reklamám (mimochodem v mnoha případech opravdufvydařeným), vypadalo by to, že se v té barevné plechovce skrývá recept nasvětový, nebo alespoň osobní rekord. Navíc jsou energetické nápojedostupné, pro většinu konzumentů chuťově zajímavé i cenově přijatelné.Zbývá tedy odpovědět na otázku, jestli opravdu fungují. A pokud ano, zdajsou zdravé a bezpečné při pravidelném užívání.

"Energeťák" jako předtréninkový nápoj?

Kdo se ve složení doplňků výživy trochu orientuje, pročte složení naplechovce a spokojeně pokývá hlavou. Je ale třeba si uvědomit, že jednavěc je bezpečnost a účinek každé jediné obsažené látky samostatně a věcdruhá, jak konkrétní ingredience působí ve vzájemných kombinacích. A také,zda je dávka příslušné složky schopna navodit optimální účinek.

Co v něm najdete?

Jednotlivé energetické nápoje se od sebe svým složením liší. Ale základzůstává stejný. O stimulační účinek se postará kofein a taurin. Většinounechybí nějaká rostlinná složka, nejčastěji guarana, případně žen-šen. Ktomu vitaminy a samozřejmě také cukry či umělá sladidla. Někde se ta chuťvzít musí.

Vzájemné působení látek

Kofein a cukr jsou dvě ingredience, které si zaslouží naši zvýšenoupozornost. A to jak samostatně, tak ve vzájemné kombinaci.

 • Kofein - je hlavním stimulantem většiny energetických nápojů. A byla by chyba srovnávat co do obsahu kofeinu energetické drinky s plechovkou koly. V mnoha případech totiž zjistíte, že "energeťák" obsahuje čtyřikrát více kofeinu než kola a skoro dvakrát více než šálek silné kávy. U většiny energetických nápojů se udává dávka kofeinu kolem 150 mg. Odborníci považují dávku do 400 mg kofeinu denně za bezpečnou. Ale je to opravdu teoretický odhad, protože citlivost na kofein je velmi individuální záležitost ovlivněná mimo jiné genetikou, životním stylem či momentálním zdravotním stavem.3
 • Cukr - vděčíme mu za sladkou chuť a příliv energie, ale stinnou stránkou je obsah kalorií a s ním spojená rizika obezity, metabolického syndromu, cukrovky či poruch činnosti jater.4,5 Synergický účinek velké dávky kofeinu a cukru je odpovědný za celou řadu negativních účinků těchto produktů. Bude o nich řeč o pár řádků dál.
 • Kofein vs. Taurin Právě kombinace dvou prokazatelných stimulantů kofeinu a taurinu se může v některých případech ukázat jako ne úplně šťastná. Na základě jedné studie víme, že užívání kofeinu spolu s taurinem vedlo k menšímu nárůstu hladiny energie, než jakého by se dosáhlo při užití každé látky samostatné, přičemž se u sledovaných jedinců ve větší míře objevily bolesti hlavy.1

Ingredience určené ke stimulaci koncentrace

V tomto směru pro vás máme dobré zprávy. Opírají se o dvojitě zaslepenou,randomizovanou studii, která prokázala, že energetický nápoj skutečněpodporuje kognitivní schopnosti díky synergickému účinku jednotlivýchsložek (kofein, glukóza, ženšen, ginkgo biloba), užíváním těchto láteksamostatně tak výrazného efektu nedosáhnete.2

Negativní účinky energetických nápojů

Případné nežádoucí účinky jsou obvykle krátkodobé, souvisí se zvýšenouzátěží kladenou na srdce a kardiovaskulární systém. Většinou se jedná oefekty způsobené interakcí kofeinu s cukrem, v menší míře o účinkytaurinu. 6 Můžete pociťovat nevolnost, běžným příznakem je také abnormálnísrdeční rytmus (dysrytmie) a zrychlené dýchání (tachypnea). Tyto potíže sestupňují za předpokladu, že kombinujete energetické nápoje s alkoholem.Každopádně platí, že kofein má vliv hlavně na cévy, zatímco jiné složkyovlivňují primárně srdeční činnost. A jsou to právě problémy se srdcem,které se mohou v návaznosti na konzumaci těchto nápojů objevit: fibrilacesíní (zejména při vyšších dávkách), zrychlení tepové frekvence,kardiomyopatie, srdeční zástava, koronární vazospasmus, akutní koronárnítrombóza a disekce aortálního aneurysmatu. 7,8

Kdo je nejvíce ohrožen?

Kromě lidí s kardiovaskulárními problémy by se konzumaci energetickýchnápojů měly vyhýbat ženy těhotné i ty, které těhotenství plánují.Provedené studie totiž ukazují, že ženy konzumující denně více než 400 mgkofeinu jsou o 11 % náchylnější ke spontánnímu potratu v porovnání s těmi,jejichž denní příjem kofeinu činí méně než 50 mg. Kofein ve vysokýchdávkách navíc neprospívá ani rozvoji mozku plodu.10 Rizikovou skupinoujsou také děti a dospívající. Nižší tělesná hmotnost je jasně klasifikujejako náchylné k celé řadě nežádoucích účinků jednotlivých ingrediencí,protože dávka obsažená v energetickém nápoji je pro ně příliš vysoká.Odborníci doporučují, aby děti omezily příjem kofeinu na dávku nižší než2,5 mg na kilogram tělesné váhy.9

A co sportovci?

Už samotné složení energetického nápoje člověku, který se slušněorientuje ve sportovní výživě a suplementaci, napovídá, že nejde o produktvyhovující nárokům fyzicky aktivních vyznavačů zdravého životního stylu.

Je pravda, že některé energetické nápoje obsahují ingredience na prvnípohled zajímavé - citrulin (nebo citrulin malát), ženšen, ginkgo bilobuatd. Ale při bližším pohledu zjistíte, že dávky jsou relativně malé.Mnohdy příliš nízké na to, aby mohly mít zásadní vliv na fyzickouvýkonnost.

Tréninkovou stimulaci a tolik žádoucí zvýšení hladiny energie by tedysportovci měli vyhledávat prostřednictvím speciálních doplňků určenýchprávě jim.

Předtréninkové suplementy

Jedná se o specifické produkty, jejichž primárním cílem je:

 • zvýšení výkonnosti
 • nárůst síly
 • podpora vytrvalosti
 • potlačení rozkladu svalové tkáně během tréninku
 • stimulace proteosyntézy
 • nárůst hladiny energie a schopnosti koncentrace
 • zlepšení transportu živin a jejich vstřebávání
 • urychlení metabolismu
 • vytvoření optimálního hormonální prostředí.

Těchto účinků konzumací energetického nápoje nedosáhnete. Pokud je tedyvaší prioritou lepší sportovní výkon, zaměřte se na výběr vhodnéhopředtréninkového suplementu a "energeťáku" se raději vyhněte.

Použité zdroje:

https://examine.com/nutrition/are-energy-drinks-bad-for-you/

1. Giles GE, et al. Differential cognitive effects of energy drinkingredients: caffeine, taurine, and glucose . Pharmacol Biochem Behav.(2012)
2. Scholey AB, Kennedy DO. Cognitive and physiological effects of an"energy drink": an evaluation of the whole drink and of glucose, caffeineand herbal flavouring fractions . Psychopharmacology (Berl). (2004)3. Temple JL, et al. The Safety of Ingested Caffeine: A ComprehensiveReview . Front Psychiatry. (2017)
4. Malik VS, Schulze MB, Hu FB. Intake of sugar-sweetened beverages andweight gain: a systematic review . Am J Clin Nutr. (2006)
5. Bray GA, Popkin BM. Dietary sugar and body weight: have we reached acrisis in the epidemic of obesity and diabetes?: health be damned! Pour onthe sugar . Diabetes Care. (2014)
6. Miles-Chan JL, et al. The blood pressure-elevating effect of Red Bullenergy drink is mimicked by caffeine but through different hemodynamicpathways . Physiol Rep. (2015)
7. Hanan Israelit S, Strizevsky A, Raviv B. ST elevation myocardialinfarction in a young patientafter ingestion of caffeinated energy drinkand ecstasy . World J Emerg Med. (2012)
8. Kaoukis A, et al. Reverse Takotsubo cardiomyopathy associated with theconsumption of an energy drink . Circulation. (2012)
9. Ruxton CH. The suitability of caffeinated drinks for children: asystematic review of randomised controlled trials, observational studiesand expert panel guidelines. J Hum Nutr Diet. (2014)
10. Gaskins AJ, et al. Pre-pregnancy caffeine and caffeinated beverageintake and risk of spontaneous abortion . Eur J Nutr. (2016)