scroll_to_content

BMI - CO TO JE A CO O VÁS ŘÍKÁ

BMI (Body Mass Index) je měřítko tělesné hmotnosti, ze které dělí objem tuku v kilogramech na metr čtverečný. Stále se jedná o neustále se vyvíjející techniku, neboť nepočítá s dalšími anatomickými údaji, jako je stavba a typ těla, poměr svaloviny a podobně. V současné době lze při podrobném testu BMI zohlednit i věk, objem svalů, anatomické držení těla a pohlaví.
fRozšířené testování pomocí dalších měření pak dokáže vyčíst i tloušťku podkožního tuku a podobné detaily.

O co vlastně jde?

BMI systém zohledňuje ve své podstatě váhu a výšku postavy. Výpočet je následující. Hmotnost člověka dělíme druhou mocninou jeho výšky. Do vzorce dosazujeme hmotnost vždy v kilech a výšku v metrech.

BMI = hmotnost (kg) / výška (m²)

fObecně vzato je BMI nástroj ke zjištění prvotních indikátorů poměru tuku v těle. Není rozhodujícím měřítkem a sám osobě není celkově vypovídajícím. Nejedná se tedy o konečný a jasný ukazatel, neboť je třeba počítat s tím, že stavba těla každého jedince se liší v souvislosti s jeho držením těla, tělesnými dispozicemi, geny a podobně. Nejčastěji se proto tento typ měření využívá u populačních testů široké veřejnosti.

Tabulka hodnot BMI

f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
Kategorie  Rozsah BMI [kg/m²] Hmotnost jedince o výšce 180 cm
f
 Silná podváha ≤ 17 méně než 54 kg
 Slabá podváha 17 – 18,5 54–60 kg
 Optimální váha 18,5 – 25 60–81 kg
 Lehká nadváha
f
 25 – 30 81–97 kg
 Obezita 30 – 35 97–113 kg
 Střední obezita 35 – 40 113–130 kg
 Silná obezita > 40 nad 130 kg
f

 BMI a posilování?

fNa rovinu řečeno, BMI se příliš nehodí pro výpočty tělesných údajů u lidí, kteří cvičí, posilují a podobně. V tomto případě můžou být údaje zkreslené. Neposilujícím lidem s průměrným BMI bude vycházet výsledek lépe, než cvičícím jedincům, kteří mohou být naopak hubenější. Lepší je to opravdu brát jako prvotní a nekonkrétní signál. V případě, že budou naměřené hodnoty hodně kontrastní, je třeba začít něco dělat, tak či tak. Pro měření u posilujících osob se více využívají kalibrační kleště, které nejsou složité na manipulaci a naměřené výsledky podkožního tuku jsou o mnoho přesnější v případě konkrétního jedince. Na druhou stranu je třeba do nich něco zainventovat.

Doporučené produkty

340 Kč
-27 % -91 Kč
249 Kč